# یه_لحظه_از_عمر

روز زرشکی-سرمه ای!

گفتم بیا            هنوز هم مصرانه میخواهمت                                                        اما تو خیلی سلانه سلانه می آیی                                                                                          میترسم دیر رسی       انتظار بار سنگینی ست       ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 6 بازدید