# چرا؟

خدای حکیم ، نذار بلغزم

از غرورم گله مندم ... زیرا                                        بارها طلبیدمت با دل و جان، ولی                                                                                    قفل زبانم نشکاند                                      سالها خفتم با خیالت ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 15 بازدید