# مضطربم

خدای حکیم ، نذار بلغزم

از غرورم گله مندم ... زیرا                                        بارها طلبیدمت با دل و جان، ولی                                                                                    قفل زبانم نشکاند                                      سالها خفتم با خیالت ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 10 بازدید

بدون آنکه بخوانمت بیا

چه از غرور زنانه می دانی؟                                          بدون آنکه بگویم، بدان دلم تنگ است                                                                                   بدون آنکه بخوانمت بیا... آخر که سال های ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 16 بازدید

نگرانم که دلت غم دارد

نگرانم که دلت غم دارد                             که رخ ماه تو ماتم دارد                                                          شاعرِ قافیه داری نَبُدَم                                                                                       مهرِ تو ذوق نوشتن دارد
/ 0 نظر / 4 بازدید