# حس_نامشخصی_دارم

به شعرهایم مدیونی

آهای تویی که باید باشی و هنوز نیامدی                              میدانی به تمام شعرهای منتظر در ذهنم مدیونی؟                                                                         و به ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 7 بازدید