عشق با اعمال شاقه!

یه مشکلی دارم که باید واسه نماز خوندن اعمال شاقه ای رو هم تحمل کنم... خداجونم میدونی که من تسلیم نمیشم ... پس به این شیطون بگو گورشو گم کنه!

 

پس نویس: خدایا قپی اومدم ها خودت مثل همیشه هوامو داشته باش ... نذار شیطون با شکستم خوشحال شه... کمکم کن .... عاشقتم ...ماچ

/ 0 نظر / 16 بازدید