آخی دلمو نشکنین تو رو خدا سکته میکنما!

برین اینجا و متنشو بخونین! عجیبا غریبا!

/ 2 نظر / 14 بازدید
جعفر

قبل خوندن پست شما، پست اون بنده خدا رو خونده بودم. جدی نگیرین ملت رو. اینا حرفهای پای منبره که شنیده. حرفهای حوزه ست. مالیات که نداره، کنتورم که نمیندازه! میگن دیگه

کبری

کجا باس بریم [سوال]