رزومه

تو هفته ی گذشته 8بار رزومه پرکردم!.... تو 3 تاش پذیرفته شدم!

اما هیچ کدومو نمیرم! بازم ترجیح میدم رزومه پر کنم ....

میدونم خدایا داری داری .... لطفا بم ببخشا

ممنون

/ 1 نظر / 12 بازدید